چابک

چگونه در دراز مدت چابک و اجایل باقی بمانیم

چگونه در دراز مدت چابک و اجایل باقی بمانیم 700 500 دکتر علی ناصرحجتی
همانطور که میدانید اجایل موندن در کسب و کار و بازاریابی دیجیتال بسیار مهم است با وعده بهره وری بیشتر رضایت و همسویی تجاری هیجان زده شدن در مورد بازاریابی چابک کار آسانی است در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره چگونه در دراز مدت چابک و اجایل باقی بمانیم صحبت می‌کند. read more