ماجرای کامل OMTM

ماجرای کامل OMTM

ماجرای کامل OMTM

ماجرای کامل OMTM 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

چگونه می خواهید معیاری را پیدا کنید که برای کمک به رشد کسب و کارتان به اندازه کافی مهم باشد در واقع باید درباره هر چیزی که در صنف و صنعت شما میگذرد حجم عظیمی از داده ها را جمع آوری کنید اگرچه شما به چندین معیار مهم مثل ارزش طول عمر مشتری یا فعالسازی و حفظ آن نیاز دارید اما انباشتگی داده ها می تواند بسیار زیاد شود که خود این موضوع منجر به از دست رفتن تمرکز شما شود. شما نباید فقط به یک معیار اهمیت دهید با این حال در هر لحظه باید یک معیار که بیش از هر معیار دیگری اهمیت دارد را حفظ کنید و آن را به نقطه تمرکز خودتان تبدیل کنید بنابراین بیایید ببینید که چگونه میتوان این معیار را شناسایی کرد و از آن برای رشد محصول خودمان استفاده کنیم. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به صورت کامل ماجرای OMTM را به شما توضیح خواهند داد.