تفاوت بازاریابی و تبلیغات

تفاوت بازاریابی و تبلیغات

تفاوت بازاریابی و تبلیغات 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

آیا میدانید تفاوت بازاریابی و تبلیغات چیست؟ از آنجایی که فناوری جهانی همچنان درحال رشد است شرکت های مدرن از استراتژی های بازاریابی و تبلیغات متنوعی برای دستیابی به مشتریان بالقوه و فروش استفاده میکنند بخشی از آن کارایی تبلیغات و استراتژی بازاریابی در موفقیت شرکت هایی با هر اندازه و شکلی است. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به تفاوت بازاریابی و تبلیغات خواهند پرداخت.