۷ نکته پیشگیری از حملات سایبری برای مالکان وب سایت

هفت نکته پیشگیری از حملات سایبری-60

۷ نکته پیشگیری از حملات سایبری برای مالکان وب سایت

۷ نکته پیشگیری از حملات سایبری برای مالکان وب سایت 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

جرایم اینترنتی به طور گسترده‌ای، تبدیل به یک تهدید بزرگ برای استفاده کنندگان از وب و مالکان وبسایت­ها شده است. این موضوع لزوم اجرای راهکارهای لازم جهت امنیت وبسایت را دوچندان میکند.با ما همراه باشید.

شناسایی تهدیدها بسیار مهم است اما جلوگیری از آنها بسیار مهم­تر است.