۶ مرحله ساده نوشتن طرح یک پروژه موفق

6 مرحله ساده نوشتن طرح یک پروژه موفق

۶ مرحله ساده نوشتن طرح یک پروژه موفق

۶ مرحله ساده نوشتن طرح یک پروژه موفق 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

همانطور که میدانید نوشتن یک طرح پروژه ی موفق میتواند به تصمیم گیری ها در فضای کسب و کار بسیار کمک کند در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی می خواهد در ۶ مرحله ی بسیار ساده نحوه ی نوشتن یک طرح پروژه ی موفق را به شما آموزش دهد تا انتهای پادکست همراه باشید.