۵ گام برای ایجاد یک کمپین بازاریابی دیجیتال تاثیر گذار

5 گام برای ایجاد یک کمپین بازاریابی دیجیتال تاثیر گذار

۵ گام برای ایجاد یک کمپین بازاریابی دیجیتال تاثیر گذار

۵ گام برای ایجاد یک کمپین بازاریابی دیجیتال تاثیر گذار 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

توسعه و تدوین کمپین‌های بازاریابی دیجیتال که بتوانند برای کسب و کارها موفقیت‌هایی را به ارمغان بیاورند، نیازمند دقت بالا و داشتن استراتژی‌های مشخص می‌باشد. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره پنج گام ایجاد کمپین بازاریابی دیجیتال اثرگذار صحبت می‌کند.