۵ نکته برای ارزیابی میزان توجه مصرف کننده در تبلیغات

5 نکته برای ارزیابی میزان توجه مصرف کننده در تبلیغات

۵ نکته برای ارزیابی میزان توجه مصرف کننده در تبلیغات

۵ نکته برای ارزیابی میزان توجه مصرف کننده در تبلیغات 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

پایش میزان عمکلرد در تبلیغات دیجیتال از فاکتورهای مهمی است که دیدگاه‌های جدیدی را برای بازاریابان ایجاد می‌کند. سنجش میزان توجه مصرف کنندگان به تبلیغات منتشر شده از سوی برند شما می‌تواند بسیاری از دلایل موفقیت و شکست کمپین‌ها را مشخص کند. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره پنج نکته برای ارزیابی میزان توجه مصرف کننده در تبلیغات صحبت می‌کند.