۵ مرحله برای موفقیت در توسعه محتوای ستونی

5 مرحله برای موفقیت در توسعه محتوای ستونی

۵ مرحله برای موفقیت در توسعه محتوای ستونی

۵ مرحله برای موفقیت در توسعه محتوای ستونی 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

محتواهای ستونی عموماً محتواهایی هستند که موضوعات کلی را مورد بررسی قرار داده و در دل محتوای خود، به موضوعات مرتبط نیز، لینک داده و انشعابات محتوایی ایجاد می‌کنند. این شکل از محتوا به فرایند سئو و درگیر کردن مخاطب بسیار کمک می‌کند. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره نوشتن محتوای ستونی در پنج مرحله صحبت می‌کند.