۵ راه برای بهبود و بهینه سازی برنامه بازاریابی

5 راه برای بهبود و بهینه سازی برنامه بازاریابی

۵ راه برای بهبود و بهینه سازی برنامه بازاریابی

۵ راه برای بهبود و بهینه سازی برنامه بازاریابی 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

داشتن یک برنامه بازاریابی جامع که به دقت تدوین شده باشد برای صاحبان کسب و کار بسیار حائز اهمیت است برنامه ای که نه تنها بر صفحه کاغذ بلکه در عالم واقع هم امکان اجرایی شدن و پیاده سازی شدن همزمان با بالابردن نرخ تبدیل باشد طبیعتا برای این داستان نیازمند بهینه سازی برنامه های بازاریابی خودمان هستیم در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی ۵ راه برای بهبود و بهینه سازی برنامه بازاریابی به شما آموزش خواهند داد.