۴ مرحله ی یافتن پیشنهاد فروش منحصر به فرد

4 مرحله ی یافتن پیشنهاد فروش منحصر به فرد

۴ مرحله ی یافتن پیشنهاد فروش منحصر به فرد

۴ مرحله ی یافتن پیشنهاد فروش منحصر به فرد 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

۴ پیشنهاد فروش منحصر به فرد یا USP شما چیز ویژه ای هست که تنها شما می توانید آن را ارئه کنید و رقبای شما نمیتوانند آن را عرضه کنند. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره ۴ مرحله ی یافتن پیشنهاد فروش منحصر به فرد یا Unique  Selling Proposition با شما صحبت خواهند کرد.