۱۲ ترند بازاریابی محتوا که باید در سال ۲۰۲۲ به آنها توجه کنید

12 ترند بازاریابی محتوا که باید در سال 2022 به آنها توجه کنید

۱۲ ترند بازاریابی محتوا که باید در سال ۲۰۲۲ به آنها توجه کنید

۱۲ ترند بازاریابی محتوا که باید در سال ۲۰۲۲ به آنها توجه کنید 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

ترندهای بازاریابی محتوا درهرسال تغییر میکنند و با فناوری های جدید آن سال سازگار میشوند. در این پادکست من دکترعلی ناصرحجتی به ۱۲ ترند بازاریابی که باید در سال ۲۰۲۲ به آنها توجه کنید اشاره خواهم کرد .