۱۰ مورد از بهترین کمپین های روابط عمومی در بازاریابی دیجیتال

10 مورد از بهترین کمپین های روابط عمومی در بازاریابی دیجیتال

۱۰ مورد از بهترین کمپین های روابط عمومی در بازاریابی دیجیتال

۱۰ مورد از بهترین کمپین های روابط عمومی در بازاریابی دیجیتال 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

اینکه برند شما صرفا دیده نشود و بلکه توجه مخاطب را جلب کند مسلما کار را سخت تر میکند به لطف فناوری دیجیتال و دسترسی استعدادها در آن سوی مرزها خط ورود برای برندهای جدید درحال کاهش است. مصرف کنندگان دائما با پیام های تبلیغاتی بمباران میشوند.  من دکترعلی ناصرحجتی هستم و دراین پادکست درباره ۱۰ مورد از بهترین کمپین های روابط عمومی در بازاریابی دیجیتال با شما گفتگو خواهم کرد