گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال

گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال

گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال

گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

امروزه تنها، رویکرد تولید محتوا در فضای دیجیتال به خودی خود نمی‌تواند منجر به جذب کاربران و مخاطبان ارگانیک شود. در حقیقت با رشد کاربران متصل به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، دریافت توجه به مرحله‌ای جدید رسیده است وشما باید به وسیله فرایندهای مکمل، بازاریابی خود را بهبود ببخشید. گیمیفیکیشن یکی از این فرایندها است که در چندسال اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره این فرایند توضیح می‌‌دهد.