چگونه یک برنامه رسانه ای فصلی برای بازاریابی دیجیتال خود طراحی کنیم

چگونه یک برنامه رسانه ای فصلی برای بازاریابی دیجیتال خود طراحی کنیم

چگونه یک برنامه رسانه ای فصلی برای بازاریابی دیجیتال خود طراحی کنیم

چگونه یک برنامه رسانه ای فصلی برای بازاریابی دیجیتال خود طراحی کنیم 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

برنامه بازاریابی فصلی برای رسانه‌های مختلف در کسب و کارها و ایجاد یک فرایند منسجم فصل به فصب از جمله عوامل موفقیت کسب و کارها در فرایندهای بازاریابی سالانه می‌باشد. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره تدوین برنامه بازاریابی فصلی برای کانال‌های رسانه ‌ای صحبت می‌کند.