چگونه برندها مشتریان خودشان را به اینفلوئنسر تبدیل میکنند

گونه برندها مشتریان خودشان را به اینفلوئنسر تبدیل میکنند

چگونه برندها مشتریان خودشان را به اینفلوئنسر تبدیل میکنند

چگونه برندها مشتریان خودشان را به اینفلوئنسر تبدیل میکنند 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

همانطورکه میدانید در فضای کنونی دیجیتال در دنیا اهمیت اینفلوئنسر و اینفلوئنسر مارکتینگ بسیار زیاد است در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره این با شما صحبت خواهند که چگونه برندها می توانند مشتریان خودشان را به اینفلوئنسر تبدیل میکنند. کاری که علاوه براینکه فاقد هزینه پرداختی توسط برندها و سازمان هاست بلکه نتایج حاصل از آن میتواند بسیار درخشان تر باشد پس با ما همراه باشید