چرخه عمر محصول از نگاهی متفاوت

چرخه عمر محصول

چرخه عمر محصول از نگاهی متفاوت

چرخه عمر محصول از نگاهی متفاوت 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

چرخه عمر محصل در حقیقت تمام آن چیزی را پوشش می‌دهد که از ابتدای تولد یک محصول تا انتهای حیات آن در بازار برای آن اتفاق می‌افتد. بسیاری از برنامه‌های بازاریابی مطابق با این چرخه در جریان هستند و استراتژی‌های مختلف در موقعیت‌های متفاوت توسط بررسی آن شکل می‌گیرند. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی به بررسی PLC از نگاهی متفاوت می‌پردازد.