چرایی و چگونگی استفاده از مدل بازاریابی Race درجهت توسعه

چرایی و چگونگی استفاده از مدل بازاریابی Race درجهت توسعه

چرایی و چگونگی استفاده از مدل بازاریابی Race درجهت توسعه

چرایی و چگونگی استفاده از مدل بازاریابی Race درجهت توسعه 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

ایده اصلی پشت برنامه ریزی مدل بازاریابی RACE ارائه ساختارمناسبی به شرکت هاست که بتونن با استفاده از آن بازاریابی دیجیتال و ارتباطات Only Channel  خودشان را توسعه دهند. من دکترعلی ناصرحجتی هستم و دراین پادکست درباره اینکه چرا و چگونه چهارچوب مدل بازاریابی RACE را توسعه دهیم با شما گفتگو خواهم کرد.