ویدیو های آموزشی
برنامه اینترنتی نگرش - دیجیتال مارکتینگ2 - مدرسه کسب و کار ماهان
برنامه اینترنتی نگرش – دیجیتال مارکتینگ۲ ۷۰۰ ۵۰۰ دکتر علی ناصرحجتی
برنامه اینترنتی نگرش – دیجیتال مارکتینگ۲

میهمانان این برنامه : علی ناصرحجتی ( مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان ) حضور در بخش دوم برنامه مهرداد شاملو ( مدیر عامل فراکاو) محمد مهدی کاشف( هم بنیانگذار و مدیر تحول دیجیتال سویچ) بهاره شریفیون ( هم بنیانگذار…

ادامه مطلب
برنامه اینترنتی نگرش - دیجیتال مارکتینگ1 - مدرسه کسب و کار ماهان
برنامه اینترنتی نگرش – دیجیتال مارکتینگ۱ ۱۰۲۸ ۷۳۴ دکتر علی ناصرحجتی
برنامه اینترنتی نگرش – دیجیتال مارکتینگ۱

میهمانان این برنامه : علی ناصرحجتی ( مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ مدرسه عالی کسب و کار ماهان ) حضور در بخش دوم برنامه مهرداد شاملو ( مدیر عامل فراکاو) محمد مهدی کاشف( هم بنیانگذار و مدیر تحول دیجیتال سویچ) بهاره شریفیون ( هم بنیانگذار…

ادامه مطلب
برنامه-اینترنتی-نگرش
برنامه اینترنتی نگرش – فروردین ۱۴۰۱-پنل اول ۹۸۰ ۷۰۰ دکتر علی ناصرحجتی
برنامه اینترنتی نگرش – فروردین ۱۴۰۱-پنل اول

برنامه اینترنتی نگرش فروردین ۱۴۰۱ بخش اول با حضور : دکتر نظری مهرابی دکتر فرزاد مقدم دکتر ناصر حجتی و اجرای جناب آقای حمید سرسختی

ادامه مطلب