وایرال مارکتینگ

وایرال مارکتینگ

وایرال مارکتینگ

وایرال مارکتینگ 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

در این پادکست در مورد وایرال مارکتینگ و بازاریابی وایرال برای الهام بخشیدن به شما در سال ۲۰۲۲ با شما گفت و گوکنم. با توجه به مهم بودن بحث بازاریابی ویروسی لطفا تا پایان این پادکست با من همراه باشید. آیا واقعا چیزی به نام استراتژی وجود داره که بتواند کمپین هارا ویروسی یا وایرال کند؟