هوش مصرف کننده در هر مرحله از برندسازی و چرخه بازاریابی کسب و کارها

هوش مصرف کننده در هر مرحله از برندسازی و چرخه بازاریابی کسب و کارها

هوش مصرف کننده در هر مرحله از برندسازی و چرخه بازاریابی کسب و کارها

هوش مصرف کننده در هر مرحله از برندسازی و چرخه بازاریابی کسب و کارها 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

مصرف کنندگان امروز باهوش تر از هر زمانی هستند و به خوبی عملکردهای مختلف کسب و کار شما و فرایند برندسازی شما را درک می‌کنند؛ بنابراین لازم است که در هر مرحله از چرخه بازاریابی خود، مشتریان را محور قرار دهید. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره هوش مصرف کننده در هر مرحله از برندسازی و چرخه بازاریابی کسب و کارها صحبت می‌کند.