نحوه ی درک نقشه ی سفر مشتری

نقشه ی سفر مشتری

نحوه ی درک نقشه ی سفر مشتری

نحوه ی درک نقشه ی سفر مشتری 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

زمانی که به دنبال آن هستیم که فروش خودتان را بهبود ببخشید و برند خودتان را ایجاد کنید نیاز است که مثل مشتریان خودتان فکر کنید باید درک و حواس شما در هر مرحله از صف شبیه آن ها باشد. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به بررسی نحوه ی درک نقشه ی سفر مشتری خواهند پرداخت