نحوه ی ایجاد یک استراتژی بازاریابی دیجیتال برای مبتدیان در ۱۰ گام

نحوه ی ایجاد یک استراتژی بازاریابی دیجیتال برای مبتدیان در 10 گام

نحوه ی ایجاد یک استراتژی بازاریابی دیجیتال برای مبتدیان در ۱۰ گام

نحوه ی ایجاد یک استراتژی بازاریابی دیجیتال برای مبتدیان در ۱۰ گام 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

تعیین استراتژی‌های بازاریابی نیازمند دانش و تجربه کافی جهت انتخاب مسیرهای صحیح حرکت مجموعه در بازار می‌باشد. اما لازم است که موارد ابتدایی تعیین استراتژی‌های بازاریابی (خصوصا برای افراد آماتور) نیز مدنظر قرار داده شوند.دکترعلی ناصرحجتی در این پادکست درباره ده گام تعیین استراتژی برای مبتدیان صحبت می‌کند.