نحوه اندازه گیری و توسعه قدرتمند ارزش طول عمر مشتری

ارزش طول عمر مشتری

نحوه اندازه گیری و توسعه قدرتمند ارزش طول عمر مشتری

نحوه اندازه گیری و توسعه قدرتمند ارزش طول عمر مشتری 1400 1000 دکتر علی ناصرحجتی

ارزش طول عمر مشتری فاکتور بسیار با اهمیتی می‌باشد که به بررسی میزان تمام ارزش‌های ایجاد شده توسط مشتریان در ابتدای ارتباطشان با برند تا انتهای آن، می‌پردازد. چگونه می‌توانیم با جلب رضایت مشتریان بر ارزش طول عمر آن‌ها برای شرکت بیافزاییم؟ در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی توضیح می‌دهند.