نحوه استفاده از مدل ۷S مک کینزی

نحوه استفاده از مدل 7S مک کینزی

نحوه استفاده از مدل ۷S مک کینزی

نحوه استفاده از مدل ۷S مک کینزی 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

مدل‌های بسیاری وجود دارند که سنجش شرایط بازاریابی شرکت‌های مختلف بر اساس معیارها و فاکتورهای مشخص می‌پردازند. مدل ۷S مک کینزی یکی از این موارد است که کاربردپذیری آن در شکت‌های متوسط و بزرگ بیشتر می‌باشد. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره نحوه استفاده از مدل ۷S مک کینزی توضیح می‌دهد.