مخاطب هدف در رسانه های اجتماعی

مخاطب هدف در رسانه های اجتماعی

مخاطب هدف در رسانه های اجتماعی

مخاطب هدف در رسانه های اجتماعی 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

حتما برای بسیاری از شما این سوال وجود دارد که چگونه مخاطب هدف مناسب خودمان را در رسانه های اجتماعی پیدا کنیم. پاسخ این پرسش اینقدر میتواند مهم باشد که بیزینس ما را زیر و رو کند در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به پاسخ این پرسش خواهند پرداخت.