محتوای تولید شده توسط کاربر یا UGC

محتوای تولید شده توسط کاربر یا UGC

محتوای تولید شده توسط کاربر یا UGC

محتوای تولید شده توسط کاربر یا UGC 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

محتوای تولید شده توسط کاربر یا UGC از چندین و چند منظر برای کسب و کارها مفید واقع می‌شود. افزایش نرخ تعامل، ایجاد حس اعتماد، افزایش نرخ تبدیل و گسترش برند در فضای دیجیتال نمونه‌هایی از دستاوردهای محتوای تولید شده توسط کاربران می‌باشد. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره محتوای تولید شده توسط کاربر یا UGC صحبت می‌کند.