مارکتینگ میکس ۳P+4P

مارکتینگ میکس 3P+4P

مارکتینگ میکس ۳P+4P

مارکتینگ میکس ۳P+4P 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

۷P یا آمیخته بازاریابی شامل ۷ فاکتوریه که باید در حین استراتژی های بازاریابی خودمان بر آنها تمرکز داشته باشیم. من دکترعلی ناصرحجتی هستم و دراین پادکست درباره مارکتینگ میکس به ویژه ۳P که به ۴P بازاریابی اضافه شده با شما گفتگو خواهم کرد.