ماجرای فروش و بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

ماجرای فروش و بازاریابی دیجیتال

ماجرای فروش و بازاریابی دیجیتال 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

همانطور که میدانید دنیای ما توسط فناوری دیجیتال هدایت میشود همه صاحب یک گوشی هوشمند هستند که تمام روز به آن چسبیدند فناوری دیجیتال به ما کمک کرده تا افراد نزدیکمون در عین حال کیلومترها هم دورتر زندگی میکنند در ارتباط باشیم بیاین ببینیم فروش و بازاریابی دیجیتال چگونه دست به دست هم میدهند تا یک بیزینس به یک برند مشهور تبدیل شود