قالب تجزیه و تحلیل USP

قالب تجزیه و تحلیل USP

قالب تجزیه و تحلیل USP

قالب تجزیه و تحلیل USP 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

قالب تجزیه و تحلیل USP یا Unique Selling Proposition به شما کمک میکند تا با بررسی این موضوع که شما به چه نحوی از رقبای خودتون متمایزهستید بهترین فروش منحصر به فرد خودتان را تعریف کنید و آن را به مشتریان مورد نظر منتقل کنید.

من دکترعلی ناصرحجتی هستم و در این پادکست درباره قالب تجزیه و تحلیل USP یا Unique Selling Proposition با شما صحبت خواهم کرد.