فهم نقشه ادراکی یا Perceptual maps

فهم نقشه ادراکی یا Perceptual maps

فهم نقشه ادراکی یا Perceptual maps

فهم نقشه ادراکی یا Perceptual maps 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

مصرف کنندگان موقعیت بازار را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ درک آن‌ها از محصولات موجود در بازار چیست و ما را در مقایسه با رقبا چگونه مورد بررسی قرار می‌دهند؟ چگونه می‌توانیم به درک مصرف کننده از بازار دست یابیم؟ با Perceptual maps! در این این پادکست همراه ما باشید تا بیشتر درباره نقشه‌های ادراکی صحبت کنیم.