طراحی و اجرای برنامه دیجیتال مارکتینگ و دیجیتال برندینگ


فرآیند دیجیتال مارکتینگ ما به این شکل می باشد:
گام اول: تبیین یک استراتژی دیجیتال مارکتینگ اثربخش
گام دوم: ایجاد و نگهداشت وب سایت حرفه ای
گام سوم: ایجاد ترافیک بیشتر در وب سایت
گام چهارم: تبدیل ترافیک به مشتریان بالقوه
گام پنجم: تبدیل مشتریان بالقوه به خریدار

طراحی و اجرای برنامه تولید محتوا


دنیای امروز دنیای محتوا است. امکان ندارد شما در موتورهای جستجو کلمه ای وارد کنید و با دنیایی از مطالب در مورد آن روبرو نشوید. دنیای اینترنت بزرگترین دانشنامه جهان است که به راحتی در اختیار مخاطبان قرار میگیرد. درا ین میان یک محتوای مفید ، هدفمند و از پیش تعیین شده میتواند نقش بازاریابی قوی را ایفا کرده و قدرتمندترین پشتیبان کسب و کار شما باشد.
پس میتوان گفت امروزه بازاریابی محتوایی اهمیت بسیار زیادی دارد و موجب افزایش فروش و برند سازی و موفقیت در زمینه سئو سازی سایت شده و شما را به اهدافتان در دنیای اینترنت نزدیک میکند. با توجه به تاثیر مثبت بازاریابی محتوایی در سالهای گذشته می توان نتیجه گرفت که در آینده نیز اهمیت بازاریابی محتوایی افزایش خواهد یافت و بیش از پیش به عنوان یکی از تکنیک های موثر موفقیت در سئو محسوب می شود.
استراتژی محتوا تولید ،گردآوری ، مدیریت و ارائه یک محتوای مناسب ،مفید و کاربردی برای یک موضوع خاص است. در واقع استراتژی نشان دهنده راه و زیر بنای حرکتی یک پارچه و رو به جلو می باشد . در واقع استراتژی محتوا ، محتوای منفرد را با یکدیگر مرتبط می سازد و یک مجموعه واحد تشکیل می دهد. میتوان گفت استراتژی محتوا ریشه درخت و محتواها شاخه و برگ آن هستند. استراتژی و مدیریت محتوا نگرشی متفاوت با روش های بازار یابی سنتی است. بنابراین در دنیای کسب و کار های امروزه دانش و داشتن استراتژی برای محتوا را می توان امری ضروری دانست.