طراحی مدل تحلیل SWOT و ارزیابی آن در زمینه­ های مختلف اکوسیستم کسب­ وکار دیجیتال

طراحی مدل تحلیل SWOT و ارزیابی آن در زمینه¬های مختلف اکوسیستم کسب¬وکار دیجیتال

طراحی مدل تحلیل SWOT و ارزیابی آن در زمینه­ های مختلف اکوسیستم کسب­ وکار دیجیتال

طراحی مدل تحلیل SWOT و ارزیابی آن در زمینه­ های مختلف اکوسیستم کسب­ وکار دیجیتال 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

طراحی مدل تحلیل SWOT و ارزیابی آن در زمینه­ های مختلف اکوسیستم کسب­وکار دیجیتال

چکیده

بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت­ها و تهدیدها (SWOT) سیستم­های سازمانی برای محققان کسب­وکار در سازمان­های بزرگ بسیار مهم است. بسیاری از موسسات هنگام تدوین سیاست­ها و قانون­گذاری، تحلیل SWOT را در برنامه­ریزی استراتژیک انجام می­دهند. در سناریوهای اکوسیستم­های دیجیتالی، در هنگام طراحی و توسعه استراتژی­های جدید سناریوهای مختلف صنعت در زمینه مدیریت پروژه یکپارچه، با در نظر گرفتن عملیات کسب­وکار پیچیده، فعالیت­های SWOT به توجه زیادی نیاز دارند. راه­حل­های اطلاعاتی ممکن است انتخابی نداشته باشند، زیرا در اولویت­بندی و ارائه راه­حل­های جایگزین کوتاهی کرده­اند. ما بر روش­های اکوسیستم دیجیتال تمرکز می­کنیم، که در آن چالش­ها، اولویت­ها و مسائل تجاری و سازمانی مورد بررسی قرار می­گیرند. هدف از این تحقیق طراحی یک مدل SWOT جدید است که در آن این مولفه­ها برای بررسی دیدگاه مدیران مدل­سازی شده­اند تا بینش­های جدید را در زمینه­های مختلف کسب­وکار که می­تواند تحلیل SWOT را هدایت کند و خدمات اکوسیستم دیجیتالی را در چند عملیات صنعت به شیوه­ای مطلوب ارائه دهد، نظارت کنند. مسائل و چالش­های مولفه­های SWOT چند شرکت بخش خصوصی و دولتی تحلیل، مستندسازی و مدل­سازی می­شوند تا فراداده­های یکپارچه نمایانگر دیدگاه­های متعدد صنعت، تجسم و تفسیر آنها در حوزه­های دانش جدید ارزیابی شوند.

کلمات کلیدی: SWOT؛ تجارت دیجیتال؛ اکوسیستم؛ صنایع متعدد؛ IPM.

مقدمه

بسیاری از سازمان­ها تحلیل SWOT را در مرحله برنامه­ریزی استراتژیک انجام می­دهند، در این تحلیل منابع موجود هم داخلی و هم خارجی بررسی و شناسایی می­شوند، تا روندها و الگوهایی را که می­توانند بر کسب­وکارها تأثیر مثبت یا منفی داشته باشند، بررسی کنند. در عصر دیجیتال، تغییرات زیادی در استراتژی­های کسب­وکار از جمله سیاست­های سازمان صورت گرفته است. محدودیت­ها ممکن است مسائل پیچیده­ای باشند که به ساختارهای سازمانی یا کسب­وکار مربوط شوند، که در آنها تحلیل SWOT ممکن است شکست بخورد. این تحلیل ممکن است مسائل را در اولویت قرار ندهد و راه­حل­های جایگزین ارائه ندهد، گاهی ممکن است مدیران با اطلاعات و داده­های زیادی که با استفاده از تحلیل SWOT تولید می­شوند، گیج شوند [۲۲]. کیفیت داده­ها و اطلاعات، از جمله انواع و اندازه داده­ها، ممکن است در طراحی و اجرای ابزارها از جمله تحلیل انتظارات کسب­وکار تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در نتیجه، دیدگاه مدیران در مورد تحلیل SWOT ممکن است با دیدگاه مدیران سایر صنایع مرتبط مشابه نباشد. در حین ساده­سازی بیش از حد مولفه­های SWOT و فرآیندهای صنایع مختلف، برخی از مولفه­ها ممکن است در مقایسه با دیگر مولفه­ها بیش از حد ساده شده باشند. شناسایی مولفه­هایی که مناسب شرایط شرکت باشند ممکن است در صنایع مختلف و زنجیره تامین آنها متفاوت باشند. عدم کنترل عوامل دیگر مانند تورم، تغییر قیمت مواد اولیه، تغییر در سیاست­ها و قوانین دولت و کمبود نیروی کار می­تواند مانع تحلیل و اجرای موثر SWOT شود. ما پیشنهاد می­کنیم چارچوبی ارائه شود که بتواند حجم و انواع دیدگاه­ها و بینش­های مربوط به موقعیت­های تجاری و صنعتی را مدیریت کند و بتواند مستندسازی و سازماندهی موفق را برای ایجاد مدل­ها و روش­های جدید مورد نیاز در اجرای IPM تسهیل کند.

ادامه این مقاله به شرح زیر است. اطلاعات پیشینه در بخش ۱-۱، و بیان مسئله، و چالش­های مختلف در بخش ۲ مورد بحث قرار گرفته­اند. هدف از این تحقیق، سوالات و اهداف تحقیق در بخش ۳ و شرح روش­ها در بخش ۴ بیان شده است. تحلیل داده­ها و ارائه نتایج در بخش ۵ و یافته­های تحقیق در بخش ۶ ارائه شده­اند. نتیجه­گیری و کارهای بعدی در بخش ۷ شرح داده شده است. مقاله را با محدودیت­های تحقیق و مفاهیم عملی به پایان می­رسانیم.

۱-۱- اطلاعات پیشینه

به مجموعه­ای از همسویی­ها و استراتژی­های کسب­وکار نیاز است تا سازمان­ها به اهداف خود در یک بازه زمانی خاص برسند. این همسویی­ها و استراتژی­های کسب­وکار «برنامه­های سطح بالا برای دستیابی به اهداف تجاری خاص» کسب­وکار هستند [۱]. سازمان­ها با به کارگیری تحلیل SWOT در سناریوهای مختلف کسب­وکار، مولفه­های داده­ای مربوط به همسویی­ها و استراتژی­ها کسب­وکار را بررسی می­کنند. واژه SWOT مخفف کلمات نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها است و می­تواند به صورت یک فرایند تحلیل شود که در آن تیم مدیریت، عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد شرکت و کسب­وکار را شناسایی می­کند. نقاط قوت در تحلیل SWOT قابلیت­های داخلی و عوامل مثبت موسسات کسب­وکار هستند که برای شرکت­ها به منظور دستیابی به اهداف و خدمات­رسانی به مشتریان خود مناسب هستند [۴، ۵]. ضعف­ها عوامل یا محدودیت­های داخلی هستند که ممکن است مانع عملکرد سازمان شوند. بنابراین، نقاط قوت و ضعف شرکت مولفه­های داخلی هستند. فرصت­ها در تحلیل SWOT عوامل یا ویژگی­هایی هستند که می­توانند به موسسات کسب­وکاری که دارای ارتباط­های خارج از سازمانی هستند کمک کنند. فرصت­ها عوامل خارجی هستند که شرکت­ها می­توانند از مزایای آنها استفاده کنند [۴]. تهدیدها با عوامل منفی خارج از شرکت سروکار دارند، که می­توانند اهداف قابل دستیابی را متوقف یا به تأخیر بیندازد. به این ترتیب، فرصت­ها و تهدیدها عوامل محیطی هستند. برخی از مولفه­ها هنگام انجام تحلیل SWOT به ابعاد ویژگی­ها مانند رقبا، قیمت مواد اولیه و سیستم­های مدیریت زنجیره تامین بهینه مرتبط هستند. بینش­های جدیدی در مورد تحلیل منابع SWOT ایجاد شده­اند که باعث می­شود کسب­وکارها با مجموعه­ای از ابزارها رقابتی و استراتژیک شوند [۱۸]. تحلیل SWOT مبتنی بر IPA برای تحلیل برنامه­ریزی استراتژیک و ارزیابی از طریق مطالعه موردی موسسات آموزش عالی در تایلند انجام می­شود [۱۶]. مدل­های تحلیل SWOT برای کشاورزی گندم بیان شده­اند و شامل تعدادی از ابعاد استراتژیک در فرایند مدل­سازی هستند [۱۵]. مروری بر SWOT از دیدگاه کمی و کیفی صورت می­گیرد [۸]. تحلیل SWOT در سناریوهای مختلف شرکت برای برنامه­ریزی استراتژیک با استفاده از مطالعه تجربی انجام می­شود [۹].

۲- بیان مشکلات

بسیاری از سازمان­ها در دستیابی به اهداف تعیین شده در یک بازه زمانی معین شکست می­خورند زیرا قادر به تعیین همسویی­ها و استراتژی­های کسب­وکار خود نیستند. این موضوع بیشتر به ناتوانی سازمان در اجرای صحیح مدل­های تحلیل SWOT در موسسات کسب­وکار برمی­گردد. اجرای نادرست و عدم تفسیر اطلاعات SWOT می­تواند مانع اجرای نتایج تحلیل سازمان شود. مرحله تفسیر سازمان­ها را ملزم می­کند که گروهی از افراد یا جنبه­های مختلف SWOT را به خوشه­های موضوعی اختصاص دهند. گروه­های موضوعی زمینه­ای را برای تحلیلگران فراهم می­کنند تا مناسب­ترین پاسخ­ها را که به توجه بیشتری نیاز دارند به راحتی انتخاب کنند [۴]. با این حال، افراد یا گروه­هایی که SWOT را انجام می­دهند ممکن است اطلاعات را در دیدگاه­های موضوعی گروه­بندی نکنند، که این باعث می­شود مدیران تفسیر نتایج SWOT را به چالش بکشند.

علاوه بر این، ممکن است سازمان­ها حتی پس از انجام تحلیل SWOT برنامه عملیاتی را تدوین یا پیگیری نکنند. در برنامه اقدام ،سازمان­ها پس از شناسایی تهدیدهای خارجی و ضعف­های داخلی و مستندسازی نمونه داده­های خود، برای بهبود کسب­وکار راه­حلی جایگزین یا اقدامی بهتر پیدا می­کنند. با این حال، اگر سازمان­ها نتوانند برنامه­های عملیاتی یا راهی برای حل مسائل سازمانی بیابند و نتوانند آنها را اجرا کنند، کل فرایند SWOT بیهوده است [۵]. هدف از این تحقیق، اطلاع­رسانی مدل­ها و روش­های بهتر برای تحلیل SWOT به کسب­وکارها است. بر اساس تحقیقات و بررسی­های متعدد از فایل­های منبع باز و به اشتراک گذاشته شده و سایت­های منتشر شده [۲۲]، ما مسائل و چالش­های زیر را در زمینه مشارکت صنایع متعدد که در اجرای پروژه­ها وجود دارند، خلاصه کرده­ایم.

مسائل و چالش­ها: علت اصلی شکایت در روند کسب­وکار همسویی ضعیف رویدادهای زنجیره تامین و بیماری­های کسب­وکار است. این شرکت­ها از شبکه­های گسسته با محصولات و خدمات با کیفیت پایین و سیستم­های ارتباطی ضعیف صدمه می­بینند. به اشتراک­گذاری و مدیریت داده­های کسب­وکار در چنین شبکه­هایی به دلیل سرعت پایین­تر اینترنت و هزینه­های بیشتر چالش­برانگیز است، در نتیجه با افزایش صورت حساب­های پرهزینه همراه با خدمات بی­کیفیت، نارضایتی مشتریان افزایش می­یابد. این شرکت از رکود کاربران داده به دلیل کاهش سریع کاربران صدمه می­بیند. عدم توجه به فرایندهای کسب­وکار که در شکایات مشتریان دخیل است، کانال­های ارتباطی ضعیف ممکن است سوالاتی را ایجاد کند و باعث نارضایتی تامین­کنندگان و رقبا شود. رقابت شدید بین تأمین­کنندگان نیز بر رشد کسب­وکار در یک محیط صنعتی تأثیر می­گذارد. برای ارتباطات موثر و خدمات حمل و نقل [۱۷]، استراتژی­های فناوری ارتباطات موجود نیاز به توجه دارند. گاهی اوقات، ERP ناکارآمد علت اصلی مشکلاتی است که می­تواند مانع دسترسی کارکنان صنعت به اطلاعات مفید و حیاتی تصمیم­گیری مانند شکایات مشتریان در زمان واقعی شود، و در نهایت بر شهرت کسب­وکار و اجرای پروژه IPM تأثیر بگذارد.

در محیط پروژه یکپارچه، مدیرانی که با منابع در صنایع مختلف سروکار دارند، ممکن است محصولات و خدمات برند و معتبری داشته باشند. عمدتا، آنها جهانی هستند و نیازها و الزامات در حال تغییر مشتری از جمله انتخاب آنها است. اگرچه مطالعات موردی بسیاری وجود دارند که هر کدام مزایا و معایبی دارند، اما شرکت­های شرکت­کننده در IPM، برای رقابت در بازار در مناطق عملیاتی برای به دست آوردن سود تلاش می­کنند. چالش­ها، مدیریت انواع مختلف مشتریان در مکان­هایی است که در آنها IPM در حال اجرا است. به دلیل حوادث خاص یا مواد معیوب انبار، که ممکن است در مناطق عملیاتی اتفاق بیفتد، شهرت شرکت ممکن است بر هدف تحویل محصولات و خدمات با کیفیت تأثیر بگذارد. ما مسائل، چالش­ها، فرصت­های جدید در زمینه روابط صنعتی و مدیریت پرسنل و تخصیص امکانات پرداخت غرامت را در بسیاری از مطالعات موردی شرکت بکار می­گیریم. انتظارات مشتری در به دست آوردن محبوبیت و ارتقاء ارزش و چشم­انداز محصولات و خدمات برند بسیار مهم هستند. مدیریت روابط با مشتری و الگوهای رفتاری، از جمله چالش­های دیگر در تمامی مطالعات موردی انتخاب شده هستند. فرآیندهای کسب­وکار که در بسیاری از مطالعات موردی SWOT نقش دارند شامل طراحی قدیمی و طراحی مجدد جریان کار، عدم احترام به پاسخ شرکت­ها به اولویت­های در حال تغییر مشتری، مدیریت شهرت و مسائل زیرساختی برای برآوردن نیازها و خواسته­های مصرف­کننده است [۲].

۳- هدف تحقیق

هدف، طراحی و توسعه مدلی است که بتواند دیدگاه افراد درگیر در تحلیل SWOT را متحد کرده و ذینفعان مختلف صنعت، شرکت­ها و موسسات را گرد هم آورد. این یک فرایند است که در آن تیم مدیریت، عوامل داخلی و خارجی را که بر عملکرد شرکت و بر تجارت تأثیر می­گذارند، شناسایی می­کند. نقاط قوت و ضعف شرکت عوامل داخلی هستند. فرصت­ها و تهدیدها با عوامل خارج از شرکت یعنی عوامل محیطی سروکار دارند.

۱-۳- سوالات تحقیق

۱- چرا به چارچوب تحلیل SWOT نیاز داریم؟

۲- چگونه می­توانیم از چارچوب تحلیل SWOT برای سرمایه­گذاری کسب­وکارها در محیط­های مختلف صنعتی استفاده کنیم؟

۳- چگونه چارچوب تحلیل SWOT را در ابعاد مکانی-زمانی اجرا کنیم؟، از اجرای SWOT در IPM چه انتظاری داریم؟

۲-۳- اهداف تحقیق

ما بر صنایع مختلف به هم پیوسته IPM تمرکز می­کنیم. نفت و گاز، معدن و متالورژی، تولید، حمل­ونقل، کشاورزی و در نهایت غذا و بازاریابی نهادهای کسب­وکار هستند. به طور کلی، اهداف مطالعه عبارتند از:

۱- شناسایی، بدست آوردن، مستندسازی و مدل­سازی مولفه­های مختلف SWOT در زمینه­های مختلف صنعت.

۲- ایجاد روشی که مسائل و چالش­هایی را که مانع دستیابی کسب­وکارها به اهداف تعیین شده و بررسی راه­حل­ها می­شوند. این روش می­تواند تمام دیدگاه­ها و بینش­های SWOT را در چارچوب قرار دهد.

۳- اجرای راه­حل­های چارچوبی در ابعاد متعدد که می­تواند کسب­وکارها را تشکیل داده و تقویت کند و ضعف­ها و تهدیدهای خارجی را به حداقل برساند.

برای پاسخ به سوالات ۱ و ۲ تحقیق، تمرکز ما بر ایجاد یک چارچوب یکپارچه با ابزارهایی است که با کسب­وکارها و همسویی آنها همکاری کند. سوال ۳ با مدل SWOT بیان شده است که می­تواند به اجرای چارچوب ساختاری در سناریوهای متعدد صنعتی که می­توانند پروژه IPM را تشکیل دهند، کمک کند. ما صنایع متعددی را در نظر می­گیریم، نقاط قوت و ضعف داخلی آنها و همچنین فرصت­ها و تهدیدهای خارجی آنها را شناسایی می­کنیم. نمونه­ها شامل موارد مختلف مرتبط با رقبا، قیمت مواد اولیه، تامین­کنندگان و نیازها و الزامات پروژه است. تحلیل SWOT نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت­ها و تهدیدها را در یک لیست ساختاریافته سازماندهی می­کند. این تحلیل معمولاً به شکل ماتریس ساده ارائه می­شود [۲۰]. تحلیل SWOT با چارچوبی برای شناسایی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی که بر ماندگاری پروژه، محصول، مکان یا اشخاص تأثیر می­گذارد، مشخص می­شود. مراحل زیر برای انجام تحلیل سیستماتیک SWOT در زمینه­های مختلف صنعت استفاده می­شوند:

۱- مشخص کردن هدف از تحلیل SWOT.

۲- بررسی وضعیت کسب­وکار، صنعت و بازار.

۳- شناسایی و لیست نقاط قوت کسب­وکار.

۴- طبقه­بندی و لیست نقاط ضعف کسب­وکار یا صنعت.

۵- طبقه­بندی و لیست فرصت­های بالقوه در دیدگاه­های مختلف تجاری و صنعتی.

۶- سازماندهی و لیست تهدیدهای احتمالی کسب­وکارها که نماینده صنایع مختلف هستند.

۷- تعیین اولویت­ها از مولفه­های SWOT و تحلیل آنها.

۸- ایجاد استراتژی برای بررسی مسائل و چالش­های SWOT در زمینه­های مختلف صنعت.

۳-۳- چگونه سازمان­ها می­توانند تحلیل SWOT را انجام دهند؟

برای شناسایی، مستندسازی و مدل­سازی مولفه­های مختلف SWOT در زمینه­های مختلف صنعت، یک چارچوب یکپارچه با ابزارها پیشنهاد می­شود تا بر ادغام و تحلیل عوامل داخلی و خارجی که بر صنعت یا افزایش مشارکت صنعت در IPM تأثیر می­گذارند تمرکز کند. در مرحله اول، یک سازمان باید هدف تحلیل SWOT را تعیین کند. اهمیت تعیین اهداف سازمان، تمرکز شرکت بر تحلیل SWOT و مدل­سازی ابعاد مختلف صنایع است. ثانیاً، سازمان باید در مورد صنعت، تجارت و وضعیت بازار خود تحقیق کند تا بتواند مواردی از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای احتمالی را فهرست کند. در نهایت، سازمان باید بتواند اولویت­های خود را از تحلیل SWOT تعیین کند، سپس یک استراتژی برای اجرای نتایج تحقیقات SWOT ایجاد کند. توسعه محصولات که شامل ابعاد متعدد از صنایع مختلف است، تمرکز این تحقیق است. ما از مدل­های داده استفاده می­کنیم و در سناریوهای مختلف و مطالعات موردی مجددا استفاده می­کنیم.

منابع داده­های مختلف منتشر شده در [۲۲] در تحلیل SWOT و مدل­سازی چند بعدی استفاده شده­اند. همانطور که در جدول ۱ توضیح داده شده است، چند ویژگی مربوط به واحدهای صنعتی متعدد شناسایی شده و برای مدل­سازی در طرح­های داده­های چند بعدی مستند شده­اند. شرکت­های مختلف دولتی و خصوصی در زمینه نفت و گاز، معدن، متالورژی و پالایش، تولید، حمل­ونقل، کود، کشاورزی و صنایع مرتبط با آنها در نظر گرفته شده­اند. در توسعه پروژه­های یکپارچه، افزایش مشارکت صنعت از تولید نفت و گاز شروع می­شود و آن را با استفاده از سناریوهای زنجیره تامین به کالاهای اساسی تولید مواد غذایی تبدیل می­کند.

جدول ۱- مدل­سازی ابعاد ویژگی مربوط به صنایع مختلف – برای تحلیل SWOT

شرکت­ها، کسب­وکارهامشاغل دولتیبخش­های خصوصیویژگی­های داده­ها
نفت و گاز۲۱۲۵۱۶۰۰
معدن، پالایش و متالورژی۱۵۳۰۲۰۰۰
ساخت۲۵۵۶۲۵۰۰
حمل­ونقل۲۲۳۹۳۵۰۰
کود۲۵۳۰۲۱۰۰
کشاورزی۲۳۴۸۱۹۰۰
غذا و تغذیه۱۵۳۵۲۵۰۰

۴- روش طراحی

اهداف تحقیق ۲ و ۳ در این بخش پیگیری شده­اند. هدف ما ایجاد روشی است که مسائل و چالش­ها را بررسی می­کند، به اهداف تعیین شده دست می­یابد و راه­حل­ها را بررسی می­کند. این روش می­تواند تمام دیدگاه­ها و بینش­های SWOT را در یک چارچوب قرار دهد. طرح نمونه برای مطالعه به تعداد حوزه­ها (واحدهای صنعتی) و کسب­وکارهای مرتبط آنها بستگی دارد که در جدول ۱ بیان شده­اند. به طور معمول صنایع IPM نفت و گاز، معدن و متالورژی، تولید، کشاورزی و درنهایت صنایع غذایی و بازاریابی را در اختیار دارند. تعداد ویژگی­های نمونه و نمونه­های ویژگی آن برای هر صنعت در محدوده ۱۰۰۰ است، از روش نمونه­گیری تصادفی برای به حداقل رساندن احتمال جانبداری استفاده شده است.

راهکارها و شیوه­های فناوری اطلاعات: شیوه­های مدیریت و مهندسی فرآیند کسب­وکار در سناریوهای صنعتی این امکان را دارند که از سیستم­های نرم افزاری، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)[۱] و برنامه­ریزی منابع سازمانی (ERP) برای ادغام برنامه­های کاربردی از صنایع مختلف [۶] و همچنین مشتریان مرتبط با سازمان­های مختلف استفاده کنند. مدیریت کسب­وکار از طریق برنامه­های کاربردی فناوری اطلاعات پشتیبان و فرانت­اند، خدمات خودکار و منابع انسانی در شرکت­ها نیاز به توجه دارد. سیستم­های ERP متمرکز، پایگاه­های داده صنعت را که انواع مختلفی از داده­ها را ذخیره می­کنند و از طریق اتوماسیون رایانه­ای برای چندین عملکرد از آنها استفاده می­کنند، آسان می­کند. ERP می­تواند منابع داده مرتبط با برنامه­ریزی، خرید، موجودی، فروش، بازاریابی، امور مالی و منابع انسانی را ادغام کند. کل فرایند می­تواند به سناریوهای صنعتی کمک کند تا فعالیت­ها و فرایندهای کسب­وکار خود را از طریق تعامل یا ارتباط با مشتری و دسترسی به اطلاعات شخصی و کسب­وکار مربوط به مشتری مرتبط کنند ساده سازی کنند. هر دو سیستم می­توانند صنایع را در جهت بهبود فروش و بازاریابی تسهیل کنند. بر اساس مسائل و چالش­ها، راه­حل­های احتمالی IT/IS و شیوه­های آنها را شناسایی می­کنیم. همانطور که در بخش­های بعدی توضیح داده می­شود، چارچوب SWOT یک مدل­سازی داده جامع و قوی است که می­تواند با شرایط و زمینه­های مختلف کسب­وکارها و سازمان­ها مطابقت داشته باشد.

۱-۴- مدلسازی ابعاد ویژگی – تحلیل SWOT

ارائه همه حقایق و ارقام از سناریوهای متعدد صنعت و سازماندهی نمونه­های آنها به گونه­ای که کاربران بتوانند برای تفسیر زنجیره­های تأمین متعدد، توانمندی­ها، معایب، مزایا و نارسایی­های آنها، دانش را درک و بکار گیرند، بسیار حیاتی است. برای بررسی مسائل مشارکت­پذیری و یکپارچه­سازی داده­ها، روش­های ذخیره­سازی و استخراج داده­ها در این صنایع [۷، ۱۰] استفاده می­شود. با در نظر گرفتن مسائل مربوط به مدیریت داده و کاربرد در تحقیقات فعلی، ما طرح­های داده و چارچوب­های یکپارچه را برای بررسی و ایجاد ارتباط بین ابعاد ویژگی پیشنهاد می­کنیم.

شکل ۱- (الف) معماری SWOT- ارتباط ابعاد ویژگی از طرح­های متعدد (ب) چارچوب مشارکت­پذیری نشان داده شده در ابعاد جغرافیایی-مکانی

یک نمای کلی از چارچوب مشارکت­پذیری در شکل ب ۱ ترسیم شده است که ارتباط بین سیستم­ها و کسب­وکار مربوط به آنها را نشان می­دهد. ابعاد داده­های مربوطه و نمونه­های مورد استفاده در مطالعات مدل­سازی فعلی با توصیف ساختار شرح داده شده­اند [۱۲، ۱۳، ۱۴]. اغلب، پایگاه داده­های نقطه­ای، خطی، مکانی و مکانی-زمانی با توجه به مکان و زمان مبتنی بر جغرافیای صنعت یا کسب­وکار متفاوت هستند. صدها ابعاد و ویژگی­های آنها در کسب­وکارهای مختلف از جمله بعد دوره­ای نقش دارند [۷]. همانطور که در شکل الف ۱ نشان داده شده است، ما چهار طرح مختلف داده را توصیف کرده­ایم، طرح­های ۱، ۲، ۳ و ۴ که نشان­دهنده چهار مولفه به هم پیوسته معماری طرح SWOT هستند که برای صنایع مختلف و زمینه­های کسب­وکار طراحی شده­اند. در مراحل مدل مفهومی و منطقی، ابعاد و حقایق بین مولفه­های SWOT به هم مرتبط هستند. در مرحله مدل فیزیکی، ویژگی­های ابعاد و جداول واقعیت به گونه­ای طراحی شده­اند که مناسب اکوسیستم، کسب­وکار و فرآیندهای ادغام داده­ها باشند.

ما عوامل کلیدی SWOT را که با این صنایع سروکار دارند شناسایی کرده­ایم. نمونه­های واقعی، ابعاد و موجودیت­های مختلف جمع­آوری شده­اند. به طور متوسط ​​۵۰ سازمان دولتی، بخش خصوصی و صنایع کوچک را با دقت در زمینه انرژی، تولید، حمل­ونقل، کشاورزی و صنایع مرتبط با غذا تحلیل کردیم. ما بینش­های جدید مولفه­های SWOT را ادغام کرده­ایم و استراتژی بهبود اکوسیستم­های کسب­وکار دیجیتال را که ریسک­های موجود را کاهش می­دهد و تهدیدهای جدید را در محیط صنعتی محدود می­کند، بررسی کرده­ایم. مطالعات موردی که با SWOT سروکار دارند برای IPM از جمله کسب­وکارهای الکترونیکی مورد تحلیل قرار گرفته­اند [۲۱]. به طور کلی، ما بینش­های جدید زیر را از چند نهاد شرکتی تفسیر می­کنیم:

تجارت نفت و گاز، معدن و متالورژی: قدرت شرکت­های بزرگ نفت و گاز به بخشی از کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)[۲] تبدیل شده است. ادامه مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای فرآورده­های نفتی از دیگر نقاط قوت است. توزیع منابع نفتی به دلیل دارا بودن امکانات تولید از جمله ظرفیت­های پالایشی، برآورده­کننده تقاضا و عرضه مصرف­کنندگان داخلی و جهانی است. هزینه­های بالا برای توسعه منابع نفتی جایگزین یا غیرمتعارف و فن­آوری­های توسعه، از جمله اقدامات به دردنخور در بخش­های مالی شرکت­های تولیدکننده است. نفوذ شرکت­های خصوصی و کوچک اقدامات نظارتی را با مشکل مواجه می­کند. زیرساخت­های نامناسب، عدم رعایت بهداشت، معیارهای ایمنی و محیطی از دیگر چالش­ها هستند. چند فرصت جدید در قالب زنجیره­های تأمین متنوع و مرتبط با معادن، پالایش، تولید، کشاورزی و صنایع غذایی ایجاد شده است. این شامل اکتشاف و تولید منابع استفاده نشده و فرصت­های شغلی است. نرخ بازیابی بالا شتاب جدیدی از پروژه­های موجود ایجاد می­کند. واردات و صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) به میزان قابل توجهی بین کشورهای مصرف­کننده و تولیدکننده افزایش­یافته است. کاهش ذخایر نفت و گاز، توسعه منابع جایگزین یا غیرمتعارف توسط کشورهای ثروتمند، افزایش هزینه سوخت فسیلی و بحران اقتصادی جهان تهدیدهای بزرگی هستند. افزایش رقابت بین سازمان­های دولتی و خصوصی، ادامه مداخلات دولت و تغییر در سیاست­های انرژی ملی از دیگر تهدیدها است. سیستم­های انرژی سنتی و منابع داده آنها ممکن است تهدیدی برای رشد انرژی سبز و تجدیدپذیر باشند. بنابراین SWOT می­تواند مسائل و چالش­های رویدادهای زنجیره تامین صنایع مختلف مانند معدن و پالایش، تولید، حمل­ونقل، بازاریابی، کشاورزی و کسب­وکارهای مرتبط با مواد غذایی را که شامل آگاهی و راهنمایی برای سیاست­گذاران برای مدیریت و عملی ساختن پروژه­ها است، به ارمغان بیاورد.

کسب­وکارهای تولیدی(یا صنعتی): برندها، مشتریان وفادار، مواد با کیفیت بالا، طرح­های بدیع، تولید محصول کم عمر، افزایش توانایی، سازگاری برای حفظ سرعت تقاضا و عرضه و ظرفیت تولید محصولات جدید لازم هستند. تداوم تقاضای تولید و اهداف دست­یافتنی آنها به تداوم تامین انرژی شرکت­های نفتی بستگی دارد. محدوده کمی از محصولات، هزینه­های بالای تولید، ماشین­آلات قدیمی و بودجه­های محدود از نقاط ضعف شرکت­های تولیدی هستند. ارتباط ضعیف منابع انرژی برای تولید با منابع ناهموار انرژی از دیگر نقاط ضعف است. با تولید کالاها و خدمات جدید در دوره­های کوتاه و کاهش هزینه­ها، فرصت­هایی به وجود می­آیند. فرصت­های سرمایه­گذاری در صنایع تولیدی بستگی به تهیه ماشین­آلات جدید، تامین بی­وقفه مواد اولیه با کیفیت و ایجاد مهارت­های جدید از طریق برنامه­های آموزشی و توسعه­ای دارد. بودجه­های تجاری باید با اهداف تجاری قابل­ دستیابی مطابقت داشته باشند. نبود مهارت­ها و پرسنل عملیاتی، فناوری­های منسوخ، قطع منابع انرژی، مواد اولیه بی­کیفیت، نوسانات بازار و مالی از جمله طرح­های مالیاتی نامناسب می­تواند تهدیدی برای صنایع تولیدی باشند [۱۹].

کسب­وکار حمل­ونقل: قدرت کسب­وکار حمل­ونقل، در زمینه IPM، به انتقال به موقع مواد اولیه از انبارها به مناطق عملیاتی بستگی دارد [۳]. شرکت­های برند می­توانند سیستم­های حمل­و­نقل را از طریق مسیرهای جاده­ای، راه­آهن، هوایی و حتی دریایی به مناطق عملیاتی متصل کنند که این کار می­تواند به صنایع نفت و گاز، معدن، متالورژی و تولید مقرون به صرفه کمک کند. مسیرهای دریایی ارزان هستند اما وقت­گیر هستند. تدارکات و زیرساخت­های جدید که بتوانند محصول و خدمات مشتری را به موقع ارائه دهند باید نقطه قوت هر سیستم حمل­ونقل باشند. شبکه­های حمل­ونقل با اولویت بالا و شرکت­های حمل­ونقل شریک ممکن است در تمام چرخه عمر سیستم زنجیره تامین صنایع مختلف متمرکز بر IPM باشند. هزینه­های حمل­ونقل و خدمات بی­کیفیت، کسب­وکارهای حمل­ونقل را ضعیف می­کند. مسیرهای حمل­ونقل ضعیف، عدم تعادل جریانات تجاری و مسیرهای وقت­گیر و نامشخص، تجارت حمل­ونقل را به ویژه با توجه به عملیات صنایع مختلف ناپایدار می­کند. حقوق گمرکی، هزینه­های بالای ترانزیت و رویه­ها از جمله شرایط ایمنی و امنیتی در گذرگاه­های مرزی، عملیات حمل­ونقل را محدود می­کنند. رشد سریع و جدید فرصت­ها به دلیل مسیرهای جدید حمل­ونقل، گشایش و ارسال محموله­های متناوب، افزایش سناریوهای امنیتی و افزایش همکاری بین دولت­ها است. محدودیت­های حمل­ونقل و دریانوردی مدرن در برخی از کشورها کسب­وکارها را تهدید می­کند. تحریم­های اقتصادی، محدودیت حمل­ونقل محموله­ها و بی­ثباتی­های سیاسی از دیگر تهدیدهای کسب­وکارهای حمل­ونقل است.

کسب­وکار کود: برای مواد غذایی اضافی به دلیل افزایش شهرنشینی و کاهش ظرفیت مالکیت زمین، نیاز به کودهای شیمیایی با کیفیت تا حد زیادی برآورده می­شود. اوره آمونیاک یک کود ویژه پرانرژی است. گاز طبیعی، نفتا و سایر روغن­های سوختی بیشتر در صنایع کود استفاده می­شوند. به انرژی و ظرفیت آن برای تولید محصولات جانبی از نفت خام در کسب­وکار کود نیاز است. افزایش میزان کود برای تولید بیشتر محصولات در زمان کمتر مهم است و مزیت قطعی تولید و تهیه بیشتر محصولات نفتی را دارد. نقاط قوت ساختار داخلی شرکت­های کود و شیوه­های مدیریتی خوب هستند زیرا کشورهای پرجمعیت تولیدکننده برنج و گندم استراتژی­های خود را ایجاد کرده­اند. نوآوری در فناوری، پذیرش فناوری­های جدید، کارکنان ماهر و رقابتی از دیگر نقاط قوت این صنایع است. قطع گاز، برآورده نشدن تقاضای کود، دانه­های بی­کیفیت و انتخاب و اثرات فصلی، کسب­وکارهای کود را ضعیف می­کند. فنآوری­های منسوخ، تحقیق و توسعه ناکافی، زنجیره تامین نامعلوم و مدیریت، کسب­وکارها را بی اثر می­کند. الگوهای آبیاری و باران غیرقابل­پیش­بینی استفاده از کودها را در کشورهایی که در آنها کیفیت خاک، آب ناکافی و مکانیزاسیون کشاورزی وجود ندارد، محدود می­کند. کشاورزی خودکار، بازارسازی جهانی از طریق بازارهای آنلاین و شبکه توزیع بین تقاضا و عرضه سموم دفع آفات، کودهای زیستی و بذرهای تحقیقاتی فرصت­های جدیدی هستند. نوآوری، فناوری­های جدید، مقررات انعطاف­پذیر برای جذب بازارهای جدید از دیگر فرصت­ها هستند. سقوط بازار، عرضه کودهای با کیفیت پایین، مقررات شدید دولتی، رقابت شدید، ریسک­های سیاسی و درآمدهای ناپایدار، شرایط بازار کود را بی­نظم می­کنند [۲۰].

کسب­وکار کشاورزی: ​​SWOT در کسب­وکار کشاورزی راه­حل­های ساده و کارآمدی را برای مدیریت مولفه­های و نمونه­های داده آن ارائه می­دهد. درصورتی که این صنعت از قبل شناخته شود، می­توان آن را بهتر مدیریت و با زنجیره­های مختلف تأمین صنایع مرتبط ادغام کرد. رشد محصولات کشاورزی، به فناوری­های جدید کشاورزی، بذرهای باکیفیت، اتوماسیون و استفاده کارآمد از منابع موجود بستگی دارد. شیوه­های کشاورزی نقش مهمی در تولید و امنیت مواد غذایی ایفا می­کنند. کودهای شیمیایی در تولید انبوه محصولات کشاورزی و محصولات مرتبط با یکدیگر بسیار مهم هستند. کاشت بذر و محصولات با ارزش اقتصادی بالا، یارانه دولتی، تشویق کشاورزی ارگانیک و مدیریت پایدار منابع آب و انرژی از دیگر نقاط قوت کشاورزی است و می­تواند به صنعت غذا ارزش افزوده دهد. وام­های محدود و در مواردی ممنوعیت آنها، و عدم دسترسی به یارانه­های دولتی، عدم دریافت نرخ فروش خوب، بذر بی­کیفیت و در نتیجه محصولات بی­کیفیت، کسب­وکارهای کشاورزی را ضعیف می­کند. عدم تامین کود و مواد اولیه مورد نیاز در کشاورزی و شیوه­های کشاورزی بی­کیفیت از دیگر نقاط ضعف رشد صنعت کشاورزی هستند. تأمین بی­وقفه انرژی، دستیابی به بذرهای با کیفیت، تأمین مالی بانک­های جدید کشاورزی، کشاورزی خودکار، بهبود زنجیره تامین صنایع مختلف، بازار بهتر محصولات و اصلاح قوانین مربوط به یارانه­ها می­تواند به تسهیل رشد کشاورزی و مواد غذایی کمک کند. وام­های بانکی، نرخ­های بهره بالا، کنترل قیمت کالاهای اساسی، طرح­های مالیاتی و مالی سختگیرانه و افزایش رقابت در این صنعت تهدیدهای قابل توجه در کسب­وکار کشاورزی هستند.

کسب­وکار بازاریابی: برای ارتقاء استراتژی­های بازاریابی، ویژگی­های سازنده مربوط به منابع، مزایای تجاری رقابتی، نیروی کار ماهر می­تواند بر استراتژی­های بازاریابی ارزش افزوده کند. نبود تخصص، منابع و فناوری محدود، مواد و خدمات غیر استاندارد از جمله کمبود زیرساخت می­تواند تجارت یکپارچه را در طراحی و اجرای پروژه عصبی و ضعیف کند. در زمینه­های مدیریت پروژه یکپارچه، چند فرصت بازاریابی جدید وجود دارد که از اجرای به موقع پروژه سود می­برد، و سطح بالایی از ارزش محصولات و خدمات را در بین رقبا تسهیل و ارتقا می­بخشد. افزایش ناپایدار قیمت توسط تأمین­کنندگان، مقررات سختگیرانه دولتی، رکود اقتصادی، حرکت منفی رسانه­ای، تغییر رفتار مصرف­کننده و احساسات می­تواند تهدیدی برای کسب­وکار بازار باشد و محصولات و خدمات را برای تبلیغات قدیمی کند.

۵- تحلیل داده­ها و ارائه

اقدامات مورد نیاز برای کاهش شکایات: ما بهبود روابط با مشتری را تضمین می­کنیم، شکاف­های ارتباطی را برطرف می­کنیم و محبوبیت عرضه­کنندگان و کسب­وکار آنها را به دست می­آوریم. سیستم­های اطلاعاتی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در همه واحدهای عملیاتی وجود دارند. روحیه و انگیزه کارکنان و ایجاد روابط خوب بین شرکت، کارکنان و مشتریان ارزشمند از دیگر اقدامات هستند. مدیریت پروژه یکپارچه، با کمک مهندسی مجدد فرایندهای تجاری، فعالیت­ها، وظایف و عملکردهای سازمان و رویدادهای مختلف دیگر را از طریق جریان­های مهندسی مختلف متصل می­کند تا شرکت­ها و کسب­وکارها را مولد و سازنده سازد. این می­تواند زنجیره رویدادهای کسب­وکار شرکت­ها را به شیوه­ای ساختارمندتر تسهیل کند. هر زنجیره از یک رویداد داده، اطلاعات خاصی در مورد این واقعیت دارد. زنجیره­های متعدد رویدادها دلالت بر انواع مختلف داده­ها برای ایجاد ارتباط بین کسب­وکارها و وظایف آنها دارند. مثالها شامل سیستم­های تدارکات و مدیریت زنجیره تامین هستند که در آنها مولفه­ها و فرایندهای مختلف به شرح زیر هستند [۱۷]. مدیریت تقاضا، ارتباطات، ادغام و همکاری، مولفه­های معمولی هستند که دارای داده­های متنوعی هستند. به طور مشابه، برنامه­ریزی، تهیه، تولید، انبار، حمل­ونقل و تحقق روندها فرایندهایی هستند که انواع مختلفی از داده­ها را دارند. در سناریوهای مهندسی مجدد فرآیند کسب­وکار (BPR)[۳]، همه مولفه­ها و فرایندها در گردش کار مختلف بیان می­شوند [۲۱] تا بتوانند زنجیره­های تأمین را به هم متصل کرده، موانع ارتباطی را حذف کنند و کیفیت محصولات و خدمات را بهبود بخشند. این شیوه­ها در نهایت باعث ایجاد هماهنگی­های تجاری بین واحدهای شرکت می­شود.

تحلیل SWOT: سناریوهای متعدد صنعت مورد هدف قرار می­گیرند و مسائل و چالش­های نوظهور را که در سناریوهای مدیریت پروژه یکپارچه شده­اند، مشخص می­کنند. اکتشاف و بهره­برداری از نفت و گاز، پالایش و متالورژی مواد اولیه، انتقال انرژی مورد نیاز در واحدهای تولیدی، کود و صنایع غذایی از توابع و فعالیت­های اصلی تحلیل SWOT است که به مدیریت یکپارچه پروژه نسبت داده می­شوند. هدف کلی، انتقال به موقع منابع بر اساس عرضه و تقاضای لازم در اجرای پروژه است. ارائه مواد و خدمات با کیفیت برای پروژه­های بزرگ یکپارچه، انگیزه مهم تحلیل SWOT است.

جدول ۲- دارایی­های تفسیر شده و مصادیق آنها برای شرکت­ها و سازمان­های که در جدول ۱ آمده­اند – تحلیل و انگیزه SWOT

کاربران، ابزارها، فناوری­هاتعداد نقاط قوتتعداد نقاط ضعفتعداد فرصت­هاتعداد تهدیدها
مشارکت کاربران۱۲۴۷۳
بودجه۱۶۳۶۴
راه­اندازی سازمان۱۳۵۷۲
پشتیبانی۱۴۱۵۵
محدوده پروژه۱۱۶۶۳
منابع داده۲۳۸۱۱۷
ابزارهای دسترسی کاربر۱۰۵۶۵
انتخاب فناوری۹۴۷۳
هزینه­های اضافی۵۲۳۱
گردش مالی پرسنل۳۱۱۲

۶- یافته­ها

ما راه­حل­های چارچوب را در ابعاد مختلف اجرا می­کنیم، و ضعف­ها و تهدیدهای خارجی سناریوهای تجاری را به حداقل می­رسانیم. از این مدل می­توان برای تقویت استراتژی­ها، ایجاد کسب­وکارها، در سازمان­ها برای برنامه­ریزی، کنترل و عملکرد واحدهای عملیاتی از جمله ارائه محصولات و خدمات با کیفیت به پروژه­های یکپارچه که شامل صنایع مختلف و سیستم­های زنجیره تامین متنوع هستند، استفاده کرد.

یافته­ها از نتایج تحقیقات تجربی و مدل­سازی انجام شده از طریق منابع داده ثانویه ارائه شده­اند. با استفاده از فراداده­های بدست آمده از مدلسازی معماری SWOT و چارچوب مشارکت­پذیری، داده­های مختلف را استنباط می­کنیم و نمای نمودارها را ترسیم می­کنیم. تعدادی از آنها در شکل ۲ ارائه شده­اند که ارتباط و مشارکت­پذیری بین حوزه­های مختلف سناریوهای مختلف صنعت را نشان می­دهند. نمودارهای حبابی روند متغیرهای وابسته یا مستقل مولفه­های SWOT را در توصیف­های مختلف مقیاس نشان می­دهند. قطر هر حباب در طرح حباب دو بعدی یا سه بعدی، در اندازه و چگالی خوشه­ها متفاوت است و راهی برای شناسایی و نمایش ابعاد اضافی در داده­های تجربی ارائه می­دهد. نمودارهای حبابی احاطه شده در شکل­های ۲ الف و ب ابعاد ویژگی و نمونه­های مربوط به آنها را نشان می­دهند، که ویژگی­های متصل بهتری از کل موجودیت­های عرضه و تقاضای اولیه را نشان می­دهند، که در پروژه­های مرتبط با SWOT ضروری است. علاوه بر این، اطمینان حاصل می­کند که برای تحلیل SWOT اطلاعات دست اول از کسب­وکارها به دست می­آیند. همانطور که در جدول ۲ توضیح داده شده است، در زمینه­های متعدد صنعت IPM، با در نظر گرفتن موارد بیشتر از نقاط قوت و فرصت­ها، این پروژه با سطح ضعف­ها و تهدیدهای پایین امکان­پذیر است. منابع دیگری مانند سایت­ها، مقالات آنلاین و مقاله­های تحقیقی مورد استفاده قرار گرفتند تا طیف وسیع­تری از نظرات محققان تجاری و تحلیلگران داده در زمینه مورد مطالعه فعلی را داشته باشند [۲۲].

شکل ۲- تحلیل SWOT – (الف) سناریوهای عرضه و تقاضای اولیه صنایع متعدد در IPM (ب) ایجاد ارتباط بین نمونه­های مشخصه منابع داده در صنایع مختلف.

از فراداده­های بدست آمده از چارچوب­های یکپارچه، برای تجسم و ارائه نماهای داده در قالب طرح حباب و نقشه­ها، برای داشتن دید کمی و درک واضح از هر مشارکت کسب­وکار در تحلیل SWOT استفاده می­شود. گزینه­های گوناگونی از کاربران برای ارائه، تجسم و تفسیر دیدگاه داده­های آنها برای ارزیابی زمینه­های تجاری و کاستی­ها و نارسایی­های آنها از جمله موفقیت­ها و شکست­های ناشی از اجرای پروژه و پیاده­سازی آنها در دسترس است.

۷- نتیجه­گیری و چشم­انداز آینده

به SWOT در زمینه­های مختلف صنعت نیاز است. ابعاد ویژگی لازم در همه حوزه­های صنایع منتخب برای مدل­سازی چند بعدی مشخص شده­اند. رویدادهای زنجیره تامین از موقعیت­های مختلف صنعتی که در چارچوب گنجانده شده­اند و در محیط انبار ادغام شده­اند، برای تحلیلگران SWOT و محققان کسب­وکار مفید هستند. تحلیل SWOT در حوزه­های کاربردی و دانش متعدد مورد استفاده قرار می­گیرد. ساختارها و مدل­ها، دیدگاه­های کاربران SWOT و تحلیل­ها را یکپارچه می­کند که به ارتباط بیشتر ذینفعان صنعت، شرکت­ها و سازمان­های چند ملیتی کمک می­کند. اجرای این تحلیل در زمینه صنایع مختلف و محیط­های تجاری یکپارچه موفق است. فرصتی برای کلان داده­ها برای مدیریت سناریوهای متعدد صنعت و تحلیل SWOT آنها برای بداهه سازی IPM وجود دارد. محدودیت­های تحقیق و مفاهیم عملی در بخش بعدی توضیح داده شده است.

۸- محدودیت­های تحقیق و مفاهیم کاربردی

هنگامی که صنایع متعددی در پروژه­های IPM در نظر گرفته می­شوند، تحلیل SWOT مزایای بیشتری نسبت به کاستی­های آن است، این برنامه قادر به تحلیل چند حوزه و سیستم از طریق مدل­سازی و تحلیل چند بعدی و یکپارچه­سازی داده­ها است. سادگی در مدل­سازی، اتصال و مشارکت­پذیری هزینه اضافی ندارد. در مفهوم سنتی، اگرچه یافتن تأثیر هر یک از مولفه­های SWOT بر دیگر مولفه­ها دشوار است، پژوهش فعلی درک تأثیر و ارتباط بین مولفه­ها از جمله به حداقل رساندن هرگونه ابهام در مراحل مدل­سازی داده­ها را آسان می­کند. اگرچه بسیاری از اطلاعاتی که از طریق تحلیل SWOT تولید می­شوند، اما در برخی مواقع مدیریت تعدادی از راه­حل و تصمیمات جایگزین چالش­برانگیز است، مدل­سازی داده­های فعلی و راه­حل­های یکپارچه می­تواند به اولویت­بندی مسائل و چالش­هایی که برای اجرای موفق پروژه IPM ضروری هستند کمک کنند. ابزارها و فناوری­های معنایی و موضوعی باید بتوانند دیدگاه­ها و نظرات افرادی را که در SWOT نقش دارند و تحلیل احساسات نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها را کنترل کنند. مدل داده­ها و چارچوب مشارکت­پذیری پیامدهای زیادی در چشم­اندازهای متعدد صنعت دارند، که در آنها IPM به مدیریت و بهینه­سازی منابع بهتر نیاز دارد.


[۱] Customer Relations Managemen

[۲] Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC)

[۳] Business Process Reengineering (BPR)