راهنمای کامل تجزیه و تحلیل سفر مشتری

تجزیه و تحلیل سفر مشتری

راهنمای کامل تجزیه و تحلیل سفر مشتری

راهنمای کامل تجزیه و تحلیل سفر مشتری 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

تجزیه و تحلیل سفر مشتری به شما کمک میکند تا علت رفتار مشتریان را به صورت دقیق مشخص کنید و فعالیت هایی که در راستای تجربه مشتری انجام میدهید را به نتایج مالی بدست آمده مرتبط کنید. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به راهنمای کامل تجزیه و تحلیل سفر مشتری خواهند پرداخت و به شما آموزش میدهند که چگونه باید از تجزیه و تحلیل سفر مشتری برای بهبود CX یا Customer Experience استفاده کنید.