راهنمای نهایی برای نقشه برداری و ترسیم سفر مشتری

نقشه برداری

راهنمای نهایی برای نقشه برداری و ترسیم سفر مشتری

راهنمای نهایی برای نقشه برداری و ترسیم سفر مشتری 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

اگر به دنبال بهبود تجربه مشتری هستید باید بتوانید سفری که مشتریان شما طی میکنند را درک کنید و آن را ارتقا دهید فارق از آنلاین بودن آفلاین بودن یا ترکیبی بودن سفر مشتری ممکن است که مشتریان شما چندین سفر مختلف داشته باشند درک دقیق سفر مشتری به شما کمک میکند تا بتوانید مشکلات و نیازهای مشتریان را درک کنید و آن ها را برآورده کنید اینکار باعث میشود تا بتوانید آن مواردی را که به درستی کار میکنند را شناسایی کنید و دوباره آنها را استفاده کنید قطعا انجام چنین اقداماتی باعث میشود تا تجربه مشتریان بهبود پیدا کند که خودش منجر به نتایج بهتر برای کسب و کار میشود. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به راهنمای نهایی برای نقشه برداری و ترسیم سفر مشتری بپردازند.