راهنمای مدل بازاریابی Sostac

راهنمای مدل بازاریابی Sostac

راهنمای مدل بازاریابی Sostac

راهنمای مدل بازاریابی Sostac 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

مدل SOSTAC در حقیقت مدلی برای برنامه ریزی استراتژی‌های بازاریابی است. برای آنکه ساختار و چارچوب فرایند بازاریابی خود را مشخص کنید، نیاز است که از چنین مدل‌هایی برای توصیف استراتژی‌ها و عملکردها استفاده کنید. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره مدل SOSTAC توضیح می‌دهد.