راهنمای جامع ساخت برند

راهنمای جامع ساخت برند

راهنمای جامع ساخت برند

راهنمای جامع ساخت برند 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

همه ما به دنبال برندینگ در سال ۱۴۰۱ برای بهترین نتایج کسب و کار خودمون هستیم و ساخت یک برند نیاز به یک راهنمای جامع دارد، مفهوم و علت اهمیت آن در آن مشخص میشود در این پادکست دکترعلی ناصرححجتی به این موضوع میپردازد.