راهنمای تدوین بودجه بازاریابی دیجیتال

24 - راهنمای تدوین بودجه بازاریابی دیجیتال -

راهنمای تدوین بودجه بازاریابی دیجیتال

راهنمای تدوین بودجه بازاریابی دیجیتال 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

برای آنکه بتوانید شرکت خودتان را از نظر مالی در سال ۱۴۰۱ آماده کنید نیاز هست تا بودجه بازاریابی دیجیتالی خودتان را ارزیابی کنید در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی در خصوص راهنمای تدوین بودجه بازاریابی دیجیتال اهمیت آن الگوها و دستورالعمل ها با شما گفتگو میکنند.