تدوین عملیاتی کمپین های بازاریابی دیجیتال

تدوین عملیاتی کمپین های بازاریابی دیجیتال

تدوین عملیاتی کمپین های بازاریابی دیجیتال

تدوین عملیاتی کمپین های بازاریابی دیجیتال 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

ناآگاهی صنایع و کسب و کارها، خصوصاً کسب و کارهای کوچک و متوسط باعث شده که قسمت عمده‌ای از سود ناشی از کسب و کارها، در رقابت های رسانه‌ای غیر حرفه‌ای، هزینه شود.

در این سری آموزش‌ها جناب دکتر “علی ناصرحجتی” درباره نحوه صحیح تدوین یک کمپین بازاریابی موفق صحبت می‌کند.