تجربه مشتری و ۱۰۰ روز اول رهبران بازاریابی

رهبران بازاریابی

تجربه مشتری و ۱۰۰ روز اول رهبران بازاریابی

تجربه مشتری و ۱۰۰ روز اول رهبران بازاریابی 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

در سال های اخیر شاهد تحولات گسترده ای در زمینه سفر مشتری بودیم در حقیقت اکثر برندها بدنبال ایجاد سفرهای بدون وقفه برای مشتریان بودند از طرف دیگر تسریع فرآیندهای موجود در سفر مشتری هم از دیگر کارهایی بوده در سال های اخیر انجام شده دلیل این امر این است که اکثر شرکت ها بدنبال رسیدن سودآوری در کمترین زمان ممکن هستند. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره تجربه مشتری و صد روز اول رهبران بازاریابی با شما صحبت کنند.