تاثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد کسب و کار

تاثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد کسب و کار

تاثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد کسب و کار

تاثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد کسب و کار 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

بازاریابی دیجیتال برای همیشه نحوه عملکرد شرکت ها و ارتباط با مشتریان خودش را تغییر داده است استفاده از استراتژی بازاریابی دیجیتال هم تاثیر مستقیمی بر حاشیه سود و توانایی کسب و کار برای رشد داشته است. بدون گنجاندن این سبک از تبلیغات در یک کمپین پیامرسانی گسترده تر یک برند توانایی خودش را برای موفقیت به شدت محدود میکند کسب و کار یکی از استراتژی های بازاریابی دیجیتال استقبال نمیکند فرصت های رشد کسب و کارش را هم محدود میکند.