برندسازی در عصر رسانه های دیجیتال

برندسازی

برندسازی در عصر رسانه های دیجیتال

برندسازی در عصر رسانه های دیجیتال 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

اکثر مردم رسانه های اجتماعی را ضمیمه و بخش الحاقی زندگی واقعی میبینند در حالی که برخی دیگر آن را جایگزین زندگی واقعی کردند هر کدام که باشد احتمالا موافقید که رسانه های اجتماعی آمده اند که بمانند و قرار نیست که جایی بروند تعداد زیادی که از پلتفرم های رسانه های اجتماعی استفاده میکنند روز به روز رو به افزایش است به همین دلیل است که باید با برندسازی رسانه های اجتماعی آشنا بشیم و آن را جدی بگیریم به عبارت ساده مخاطبان هدف شما آنلاین هستند و شما باید آنها را پیدا کنید در حالی که ساختن یک برند در اکو سیستم رسانه های اجتماعی آسان است اما متمایز شدن و به چشم آمدن کار دشواری است در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی شما را با برندسازی در عصر رسانه های دیجیتال آشنا خواهند کرد.