بخش بندی روانشناختی به وسیله مدل والس

بخش بندی روانشناختی به وسیله مدل والس

بخش بندی روانشناختی به وسیله مدل والس

بخش بندی روانشناختی به وسیله مدل والس 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

زمانی که بدانید مصرف کننده به چه چیزی فکر می‌کند، می‌توانید بهتریم شیوه تبلیغات و بازاریابی را برای جذب مشتریان راغب می‌شود را بیابید. مدل بخش بندی والس (VALS) به شما کمک می‌کند که با درک ارزش‌ها، رویکردها و سبک زندگی مخاطبانتان به درکی نسبی از طبیعت و طرز فکر آن‌ها دست یابید. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره مدل والس صحبت می‌کند.