بازاریابی UGC چیست و چرا برند شما در سال ۱۴۰۱ به آن نیاز دارد

بازاریابی UGC چیست

بازاریابی UGC چیست و چرا برند شما در سال ۱۴۰۱ به آن نیاز دارد

بازاریابی UGC چیست و چرا برند شما در سال ۱۴۰۱ به آن نیاز دارد 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

نوآوارنه ترین برندها فیدهای بازاریابی UGC یا User Generated Content در وبسایت ها و برنامه ها نمایشگرهای دیجیتال و غیره تعبیه میکنند محتوای تولید شده توسط کاربر یا همان UGC ها به بخش مهمی از آمیخته بازاریابی برای تجارت الکترونیک سفر آموزش عالی، ورزش، فروش و بسیاری از صنایع دیگر تبدیل شده است

۱ دیدگاه