بازاریابی وایرال در سال ۱۴۰۱

بازاریابی وایرال در سال 1401

بازاریابی وایرال در سال ۱۴۰۱

بازاریابی وایرال در سال ۱۴۰۱ 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

وایرال مارکتینگ یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت کسب و کارها در مدت زمانی کوتاه از نظر پاسخدهی می‌باشد که محبوب ترین نوع آن نیز ویدیومارکتینگ به صورت وایرال می‌باشد. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی درباره اینکه چرا تبلیغات ودیویی وایرال در سال ۱۴۰۱ اهمیت ویژه‌ای را دارا است صحبت می‌کند.