استراتژی های چرخه عمرمحصول

استراتژی های چرخه عمرمحصول

استراتژی های چرخه عمرمحصول

استراتژی های چرخه عمرمحصول 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

چرخه عمر محصول دارای ۴ مرحله مختلف است: معرفی، رشد، بلوغ و افول. هر مرحله باعث تغییراتی در موقعیت بازاریابی محصول شما می شود.  در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی در رابطه با استراتژی های چرخه عمر محصول صحبت خواهند کرد.