ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC

ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC

ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC

ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

مفهموم عبارت ارتباطات یکپارچه بازاریابی به معنای استفاده هماهنگ از روش های مختلف تبلیغاتی است . این روش ها به نحوی مورد استفاده قرار میگیرند که همدیگر را برای رسیدن به اهداف کمپین بازاریابی تقویت کنند. من دکترعلی ناصرحجتی هستم و قرار است در این پادکست از زاویه دیگری به موضوع ارتباطات یکپارچه بازاریابی یا IMC نگاه کنیم.