ابزارهای برتر ترسیم و نقشه برداری سفر مشتری

01 - ابزارهای برتر ترسیم و نقشه برداری سفر مشتری

ابزارهای برتر ترسیم و نقشه برداری سفر مشتری

ابزارهای برتر ترسیم و نقشه برداری سفر مشتری 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

همانطور که میدانید ابزارهای نقشه برداری سفر مشتری و سایر نقشه برداری های مرتبط با تجربه مشتری مثل نقشه سفر کاربر و نقشه برداری مشتری نیاز به توجه ویژه ای در بازاریابی ما در سال ۱۴۰۱ دارد. در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی درباره ابزارهای برتر ترسیم و نقشه برداری سفر مشتری با شما گفتگو خواهند کرد.