آینده ی کسب و کارهای دیجیتال در سال ۱۴۰۱

آینده ی کسب و کارهای دیجیتال در سال ۱۴۰۱

آینده ی کسب و کارهای دیجیتال در سال ۱۴۰۱ 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

در این موضوع تردیدی وجود ندارد که در سال های اخیر سهولت تعاملات دیجیتال تاثیر فزاینده ای بر تمایلات مصرف کنندگان گذاشته با این وجود کاهش تعاملات انسانی دراین مدل از تعاملات دیجیتال چالش های بزرگی را برای برنامه ریزی آینده کسب و کارها در سال ۱۴۰۱ بوجود آورده. در این پادکست دکتر علی ناصرحجتی با شما گفتگویی خواهد داشت که چنانچه می خواهید درباره ی آینده ی کسب و کارهای دیجیتالی در سال ۱۴۰۱ اطلاعات بیشتری داشته باشید این پادکست را تا انتها گوش دهید.