آیا برای رشد در سیستم بازاریابی دیجیتال نیاز به مشاور دارید؟

27-آیا برای رشد در سیستم بازاریابی دیجیتال نیاز به مشاور دارید؟

آیا برای رشد در سیستم بازاریابی دیجیتال نیاز به مشاور دارید؟

آیا برای رشد در سیستم بازاریابی دیجیتال نیاز به مشاور دارید؟ 700 500 دکتر علی ناصرحجتی

پرسش بسیاری از مدیران کسب و کارها این است که آیا برای تحول دیجیتال و رشد درسیستم بازاریابی دیجیتال خودم به تنهایی اقدام کنم یا از کمک یک مشاور متخصص در این زمینه بهره مند بشم با توجه به هزینه هایی در این راستا وجود خواهد داشت کدام یک برای سازمان من مناسب تر است؟ در این پادکست دکترعلی ناصرحجتی به این پرسش که آیا برای رشد در سیستم بازاریابی دیجیتال نیاز به مشاور دارید به شما پاسخ خواد داد.